تبلیغات
حدیث موضوعی بَشــــــِـــیرٰان دِیـبـٰاج

بَشــــــِـــیرٰان دِیـبـٰاج
((( فرصتی ناب برای دوست داران فرهنگ دیباج )))

هدفمند کردن یارانه ها گامی مهم درعرصه جهاداقتصادی

یکی ازاقدامات مهم دولت که مورد تأکیدوتمجید معظم له قرارگرفت بحث هدفمندسازی

 یارانه هابود.این بحث یکی ازمسائل مهم کشوربودکه تاکنون هیچ دولتی زیرباراجرای

 آن نرفته بودامادولت اصولگراباعزم راسخ خودآنرااجرا نمود.اجرای قانون

هدفمندسازی یارانه هاکه توسط دولت دهم انجام شدآنقدرمهم بودکه ازآن به عنوان یک

 جراحی بزرگ اقتصادی یادشدوطبیعتاهرجراحی نیزبادردوخونریزی ولواندک همراه

خواهدبود.

همانطورکه می دانیدهرساله مبالغ هنگفتی درکشوربه عنوان یارانه به بعضی ازکالاهای

 اساسی مصرفی مردم مثل آب،برق،گاز،سوخت و... تعلق می گرفت که این امرباعث

اسراف وبریزوبپاشهای فراوانی درکشور می شد.مثلاسرانه مصرف گازوانرژی ایران با

70میلیون جمعیت برابربامصرف انرژی درکشورچین بایک میلیاردوچهارصدمیلیون

جمعیت بودویاازسرانه مصرف انرژی دراروپابیشتربود.حدود30درصدازنان مصرفی مردم دورریخته می شدکه هزینه های سنگینی را بردولت تحمیل می

نمودومواردبسیاردیگردر این زمینه که ازمطرح نمودن آن صرف نظرمی کنیم.

در همین برهه اززمان بودکه دولت برای جلوگیری ازاین اسراف وتغییرالگوی مصرف

درجامعه باتوجه به تأکیدات مکررمقام معظم رهبری این قانون را عملیاتی نمود.

همچنین مقام معظم رهبری با توجه به تحریمهای ناکارآمددشمن که ممکن است تأ ثیراتی

منفی ولودرحد محدود براقتصادکشوربگذارد برلزوم اقدامات صحیح اقتصادی توسط

اقشارمختلف مردم ومسئولین تأکید نمود.

ایشان با توجه به حساسیت کنونی کشوردرزمینه های مختلف ومخصوصادرزمینه

اقتصادی وبالاخص در زمینه قانون هدفمندسازی یارانه

هاتأکیدکردندکه ازهمه اقشارمختلف جامعه ومخصوصاکارگزاران ومسئولین

انتظارهمکاری وتلاش مجدانه دراین زمینه رادارند.

منابع:

1-قرآن مجید 2-احادیث معتبرشیعه

3-فرمایشات ولی امرمسلمین امام خامنه ای(مدظله العالی)

4-فرمایشات حجت الاسلام قرائتی(زید عزه)

5-استفاده ازفرمایشات کارشناسان خبره اقتصادی

6-دانسته ها وندانسته های یک انقلاب


[ جمعه 10 تیر 1390 ] [ 06:19 بعد از ظهر ] [ سیدمحسن ]

چند اصطلاح مهم اقتصادی در اسلام

مالیات اسلامی غیر از خمس وزکات است وگاهی فقیه به خاطر ولایتی که دارد می تواند آن

را توسعه دهد.

کفارات، نذر،عهد، سوگند، ظهار، روزه صید ؛در حج، کندن زن؛ موی خود را در عزا، پاره

کردن پیراهن در عزا برای مرگ زن وفرزند؛ وطی در ایام حیض وازدواج در ایام عده

علاوه بر مفارقت باید کفاره هم بدهد.

خراج: زمین هایی که اسلام به مسلمان برای کشاورزی در برابر مالیات کمی می دهد.

جزیه: مبلغی که یکی از اقلیت های مذهبی در پناه اسلام برای مخارج ثغور وارتش

می پردازد به عوض خمس وزکات فطره ای که مسلمانان می دهد.

موارد مصرف در قرآن معین گردیده است.

انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیها والمولفه قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل الله وابن السبیل فریضه من الله والله علیم حکیم( توبه/60)

غیر از زکات ظاهری زکات باطنی نیز هست وآن حتی المقدور رسیدگی به نیازهای مردم است.

درآمدهای ممنوع

(علت حرمت :چون به ضرر اجتماع می باشد. وکاری که نه کمک به تولید ونه کمک به تسهیل؛ توزیع ومبادله باشد. لذاحرام است)

مثل: قمار یاایا الذین امنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل

الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوه والبغضاء فی الخمر

والمیسر ویصدکم عن ذکرالله وعن الصلاه فهل انتم منتهون (مائده/ 90-91)

2- معاملات غروی

ترجمه: ای اهل ایمان شراب و قمار وبت پرستی وتیرهای گروبندی(شرت بندی)از عمل

شیطان است ازآن دوری کنید شیطان بواسطه آنها بین شما دشمنی وکینه برانگیزد وشما رااز یادخداونماز باز دارد.

ربا: الذین یاکلون الربا لا یقومون الاکما تقوم الذین یتخبطه الشیطان من المن المس.

رشوه: قال الباقر(ع) فاما الرشافی فی الحکم فان ذلک الکفر بالله العظیم وبرسوله (کافی ج5ص126)

درآمد از راه مسکرات

غضب

غنا

گمرک

احتکار

جهاد اقتصادی دارای اصولی است که مهمترین ان عبارتند از:

اصل کار آفرینی 2. اصل صرفه جویی

اصل تولید 4. اصل خدمت رسانی

5. اصل برنامه ریزی وبرنامه محوری 6. اصل اصل نهادمند کردن روش ها

7. اصل آرامش 8. اصل بانکداری اسلامی بدون ربا

اما توضیح آن بشرح ذیل است.

1ـ اصل کارآفرینی

طبق تحقیقات علمی بدون تردید وجودمنابع خدادادی یکی از عوامل مهم افول نوآوری،خلاقیت و کارآفرینی است.ملتی که اززیرزمین ارتزاق می

کندمجبور نمی شود تااستعدادهای خودرابرای کشف مسیرهای تازه به کار گیرد لذا کارآفرینی اساس پیشرفت وتوسعه جوامع پیشرفته است

وتلاش برای ابداعات بروز ؛خلاقیت ها ونوآوری وکارآفرینی یکی از ابعاد مهم جهاد اقتصادی است.

2ـ اصل صرفه جویی

حدر ندادن منابع،پیشگیری ازاسراف،درست مصرف کردن و برنامه ریزی اقتصادی نیزاز اصول مهمی است که می تواند به اندوخته هاوذخایرملی

بیفزایدوتوزیع منابع راتا حدودی عادلانه نماید.

3ـ اصل تولید

تولید موجب افزایش اشتغال می گرددوازطرفی واردات راکاهش می دهدوعلاوه برآن اثرروانی آن یعنی افزایش اعتماد به نفس ملی وغرورملی

ارتقاءخواهدیافت.

4ـاصل نهادمندکردن روش ها

هدفمندکردن یارانه ها نمونه ای ازاین تمرین وآموزش عمومی است

5ـ اصل خدمت رسانی

بخش وسعی ازکشورهمچنان ازمشکلات روزمره زندگی رنج می برندوعدالت توزیعی راهنوزبه صورت عینی درک نکرده اند باید دستگاه های

مختلف کشورامرخدمت رسانی رامحورکارخودقراردهند.

برای پیشرفت اقتصاد همه چیز باید در جریان باشد ورکود ممنوع است.

نیروی انسانی ـ الحمدلله کشور ایران اسلامی ازکشورهای جوان دنیا است باید همه

جوانان به صحنه کار بیایند ولازم است دولت در بکارگیری

واستفاده از نیروی جوان تمهیدات لازم را بیندیشد وازاین نیروی توانمندخدادادی حداکثر

استفاده را ببرد.

وسایل تولید : روایت است: (زمینی که تحجیر کردی(سنگ چینی) اگرتا 3 سال بهره

برداری نکردی حق دیگران است)

سرمایه جنسی (اگر محتکر مال احتکاری را«صدقه بدهد» جبران گناه خود را نکرده

است)

سرمایه نقدی: والذین یکنزون الذهب والفضه ولا ینفقوهنا فی سبیل الله فبشرهم بعذاب

الیم(توبه/24)

ترجمه: آنان که اموال خودرابه کارنمی گیرند(قرض الحسنه)نمی دهندویا انفاق نمی

کنندواحتکار دارندبشارت باد به آنهابه عذاب دردناک.

فتح باب مضاربه: یکی از مسائل مهم اقتصادی مسئله مضاربه است یعنی کسانی که

سرمایه دارند ولی توانایی بکارگیری آنراندارندوکسانی هم

هستندکه توانایی کاررادارندولی سرمایه ندارند، ایندوبا هم کار مشترکی کنندبه نام

مضاربه که درسودوضرر با هم مشترکند (توضیح بیشتر آن

دررساله های عملیه مراجع عظام تقلیدمی باشد).

فتح باب قرض الحسنه

نقشه انبیاء جوری بود که سرمایه داران اسرفکار ومحتکر وبه اصطلاح قرآن مترفین،

در مقام

مبارزه اولین دشمن انبیاء وطبقه زحمت کش بودند.

قرآن: متکبرا نأرا ذلنا( هود/ 27)

آفات اقتصاد:

جهل به مسئله باعث افتادن درگناه می شود.

فرق است درربا ومضاربه.

مثلا :در ربا سود مسلم است ولی مشتری را از هر طرف اسیرومحدود می کنند. مثلا

شرط وام دادن اینست که حساب تو شش ماه متوقف باشد.

اما قرض الحسنه این گونه نیست مضاربه اینگونه نیست.


[ جمعه 10 تیر 1390 ] [ 06:15 بعد از ظهر ] [ سیدمحسن ]

 

ـ قسمتی ازبیانات ولی امرمسلمین امام خامنه ای (مدظله العالی)

هدف ازنامگذاری برای هرسال انجام اقدامات عملی است نه نصب آن شعاریاعکس

های مربوطه برروی تابلوها...

اگرنظام اسامی توانایی خودرادرحل مشکلات اقتصادی به دنیاوهمه ملت هانشان دهداین

 موضوع درپیشرفت کشوروعزت ملت ایران تأ ثیربسیارزیادی خواهدداشت.

من سال 90راسال جهاداقتصادی می نامم وازهمگان انتظاردارم امسال درعرصه

اقتصادی بطوری جهادی وجهشی کارکنند،دشمن نتوانست ازتحریم هانتیجه ای راکه می خواست بگیرد.

بایدنشان دهیم که می توان زیرسایه نظام اسلامی اقتصادی سالم وخوب داشت.

از ملت عزیزمان انتظاردارم که درعرصه اقتصادی باحرکت جهادگونه

کارکنند،مجاهدت کنندحرکت طبیعی کافی نیست بایددراین میدان جهشی مجاهدانه داشته باشیم.

(بیانات ولی امرمسلمین امام خامنه ای اول فروردین 90مشهدمقدس)

جهاد در قرآن:

فضل الله المجاهدین باموالهم وانفسهم علی القاعدین اجراً عظیما( نساء/95)

ترجمه: مجاهدان را بر( افرادی که ازجهاد بازنشسته اند)اجروثوابی بزرگ برتری داده ایم.

یا ایها النبی جاهد الکفار والمنافقین وا غلظ علیهم( تحریم/ 9)

فلا تهنوا وتدعواالی السلم و انتم الاعلون والله معکم ولن یترکم اعمالکم( محمد/35)

ترجمه: پس شما ای اهل ایمان درکاردین سستی روامدارید ودعوت به صلح مکنید که

شمابرکفارغالب وبلند مقام ترخواهید بود.

جهاد عامل حرکت

الفاظی که در فرهنگ دینی است واژه های مذهب، هجرت، مسلک، شریعت، سبیل الله،

صراط، امت در همه یک نوع حرکت وجنبش توأم با توجه وآگاهی موجود است.

اسلام طرفدار: ترقی است( گرچه با زحمت) نه رفاه وراحتی

خوبی است (گرچه با زحمت) نه خوشی

رفتن است( گرچه با زحمت) نه ماندن

مردم سازی است ( گرچه با زحمت) نه مردم داری

بنابراین جهاد زیر بنای هرگونه ترقی وحرکت و... است.


[ جمعه 10 تیر 1390 ] [ 06:02 بعد از ظهر ] [ سیدمحسن ]

                                                  بسم الله الرحمن الرحیم

سال جهاد اقتصادی مبارکباد

مقدمه

سال 90سومین سال ازدهه ای است که مقام معظم رهبری امام خامنه ای (مدظله العالی)ازآن به دهه

پیشرفت وعدالت یادکردند ،کنارهم آوردن این دوپارامتردرکنارهم دارای بارمعنایی خاص است وآن

اینکه اگرمقام معظم رهبری برضرورت توسعه وپیشرفت جامعه ونظام درابعادگوناگون سخن می

گویند پیشرفتی رامد نظردارندکه پایه وبنیان آن براساس عدالت علوی بنانهاده شده باشد نه اینکه

توسعه ای ماتریالیستی که ارکان اخلاقی جامعه راهدف گرفته باشدوچشم اندوزی همچون لیبرال

دموکراسی غرب برای نظام به ارمغان اورد.

ایشان برهمین اساس سه سال اخیررادرراستای دهه پیشرفت وعدالت ودرجهت تحقق شعاراین دهه

نامگذاری کرده اند.

سال اول رابه نام: اصلاح الگوی مصرف،سال دوم رابه نام:همت مضاعف وکارمضاعف،وامسال رانیزبا

نام:جهاداقتصادی

این سه شعاردرکنارودرامتدادهم بارمعنایی خاصی راالقاءمی کند.

ایشان ابتداازصرفه جویی واصلاح الگوهای مصرف سخن گفتندچراکه اگرهرچه میزان تولیددرجامعه

 بالا باشدامامصرف نیزبه همان نسبت بالابرودشمارهزینه های کشورافزوده می شودوشعارغربی

 هابرای مصرف بیشترمحقق خواهدشد وعملا برآیندکاروتلاش صورت گرفته شده صفرخواهدشد.

درسال دوم :ایشان بامطرح کردن همت مضاعف روی مسئله بهره وری وتلاش همگان برای سطح

شاخص های کاروتلاش ایرانی که نسبت به بسیاری ازکشورهادرسطح پایینی قراردارد تکیه

کردندوامسال نیزبانام جهاداقتصادی حرکتی جهادگونه برای حرکت جهشی نظام درعرصه خودکفایی

وناکارآمدساختن تحریم هاوتوطئه های اقتصادی دشمنان علیه نظام راخواستارشدند.

واین امرمحقق نمی شودمگربه همت وتلاش مجاهدانه واقدامات عملی همه آحادمردم عزیزایران،که زنده بادایران اسلامی والسلام

ارادتمند بسیجیان

تهیه وتنظیم:سید محسن
طبقه بندی: سیاسی،
[ شنبه 24 اردیبهشت 1390 ] [ 06:42 بعد از ظهر ] [ سیدمحسن ]

تفاوتهای عرفانهای دینی با عرفانهای نو پدید

اولین تفاوت:

خدا محوری در برابر انسان محوری است.

بیشترین هدف فرقه های نو ظهور ایجاد آرامش، شاد سازی، رهایی از درد و رنج و رسیدن به توانائیها است كه انسان دارد و با شیوه های آنان به او میرسد.

اینها علی ظاهر بد نیست خوب هم است ولیكن محور در این برنامه ها انسان است نه خدا یعنی با تمركز به درون خویش به آرامش و شادی میرسی دیگر نیاز به خدا و نماز و پیامبر نداری، آنان می خواهند با آن برنامه ها انسان را از اعتقلات تهی كنند.

ولی عرفان دینی یعنی از بنده خویش رها شدن و دربند خدا در آمدن.

پیامبر اسلام می فرماید:

الهی لا تكلنی نفسی طرفه عین ابدا ، خدایا لحظه ای مرا به خود وا مگذار، چون تمام عزت نزد خداست و حتی عزتی كه پیامبر دارد از خداست. ان العزه لله جمیعاً و للرسول

حتی وعده بهشت جهت بشارت است اما هدف باز خداست.....

بفیه در ادامه مطلب


ادامه مطلب

طبقه بندی: پاسخ به شبهات،
[ دوشنبه 29 فروردین 1390 ] [ 06:53 بعد از ظهر ] [ سیدمحسن ]

                                        در كتاب بیان چه آمده

1- حلال بودن ازدواج با محارم

2- مجاز بودن شرابخواری

3- حق چند شوهر داشتن زن

4- عوض كردن همسران

5- حلال بودن همه چیز در خوراك و پوشاك

6- در آئین بهائیت حساسیت به هیچ جنایتی وجود ندارد

7- ادعای عرفان و كشف و شهوددارند

8- حلال بودن استمناء

9- حلال بودن موسقی های حرام

جانشینان علی محمد باب بعد از اعدام

در تهران دو برادر به نامهای میرزا یحیی و حسنعلی بهاء از شیفتگان علی محمد باب بودند، پدر آنها میرزا عباس معروف به میرزای بزرگ نوری مازندرانی از افراد متمكن و در دستگاه حكومتی سِمَت منشی گری داشت و به همین دلیل هر دو برادر در رفاه كامل بزرگ شده و در كودكی به مكتب رفتند آنها در همان زمانی كه باب زنده بود شیفته او شدند و به او ایمان آوردند.

علی محمد باب برادر كوچكتر (میرزا یحیی نوری) را لقب صبح ازل داده و به عنوان....

بقیه درادامه مطلب


ادامه مطلب

طبقه بندی: پاسخ به شبهات،
[ دوشنبه 29 فروردین 1390 ] [ 06:44 بعد از ظهر ] [ سیدمحسن ]

فرقه نامیمون بابیت و بهائیت

عقاید شیخیه زمینه ساز ادعای بابیت شده

در منطقه احساء بحرین شخصی به نام احمد احسایی مذهب شیخیه را بنا كرد و این مذهب چهار ركن دارد- توحید- نبوت- امامت- و ركن رابع و منظور آنها از ركن رابع شیعه خاص و خالصی بود كه لیاقت رهبری فرقه را داشته و رابطه میان امام و مردم باشد و این را باب مینامند (باب امام زمان (عج) رابط و واسطه امام زمان (عج) )

این شخص در ایران ادعای خود را مطرح كردعلمای شیعه كه به تعبیر امام صادق(ع) مرزبانان اعتقادات و عقائد شیعیان هستند در مقابل افكار این شخص اعتراض كرده ایشان به مدینه فرار كرد صد سالی عمر كرد و مرد.اما بذر فسادی كه پاشیده بود عده ای كه عقاید سالمی نداشتند مرید ایشان گشته اند چند سال بعد در كوفه شخصی به نام سید كاظم رشتی عده ای كه به آن فرقه عقیده پیدا كرده بودند دور خود جمع كرد عده ای را كه آنان حاج كریم خان كرمانی را به عنوان ركن رابع برگزیدند و عده ای دیگر وكاظم رشتی شخصی به نام علی محمد شیرازی را به عنوان ركن رابع و باب برگزیدند.

علی محمد شیرازی معروف به باب كیست؟

مولود نامباركی در محرم سال 1235 هجری قمری مطابق با اكتبر 1819 میلادی در عصر سلطنت فتحعلی شاه قاجار در شیراز...

بفیه در ادامه مطلب

 


ادامه مطلب

طبقه بندی: پاسخ به شبهات،
[ دوشنبه 29 فروردین 1390 ] [ 06:41 بعد از ظهر ] [ سیدمحسن ]

 

آشنایی من با محمد بن عبد الوهاب

من در بصره در مغازه نجار ایرانی كه اهل خراسان بود كار می كردم كه با جوانی آشنا شدم كه در این دكان رفت و آمد داشت، و هر سه زبان، تركی، فارسی و عربی را می دانست و در لباس طلاب علوم دینی بود، و به نام محمد عبدالوهاب نامیده می شداین شخص جوانی سخت مغرور و متكبر و عصبی مزاج بود، و نسبت به حكومت عثمانی سخت بد بین بود و نسبت به حكومت فارسی بی تفاوت بود.

محمد عبد الوهاب جوانی آزاد بود و برای پیروان مذاهب چهار گانه اهل سنت هم ارزشی قائل نبود و می گفت: این مذاهب چهارگانه، مدركی از طرف خدا ندارند (چون داستان مذاهب چهارگانه) اهل سنت این است كه یك قرن پس از وفات پیامبر مسلمانان، در میان اهل سنت چهار عالم پدید آمد به نامهای:

ابو حنیفه و احمدبن حنبل و مالك و محمدبن ادریس و بعضی از خلفای عباسی مردم را مجبور كردند كه از یك نفر از این چهار عالم باید تقلید كنند و هیچ علمی حق ندارد پس از این، در قرآن و سنت رسول اجتهاد كند.

و این جریان در حقیقت نوعی بستن فهم و ادراك و نیروی ابتكار بود و جمود مسلمانان مربوط به تحریم اجتهاد است. شیعیان از این فرصت برای نشر مذهبشان استفاده كرده چنان مذهب خود را گسترش دادند كه امروزه پس از آنكه در یك دوران عدد آنان یك دهم اهل سنت هم نبود، فعلاً آمارشان روبه ازدیاد است و با اهل سنت برابری می كنند. البته طبیعی است كه اینطور باشد زیرا اجتهاد تحولی است در فقه اسلام و موجب تجدید فهم قرآن و سنت طبق نیازهای زمان است.

این جوان مغرور (عبدالوهاب) در فهم قرآن و سنت از درك خودش پیروی می كرد و آراء و نظرات بزرگان مذاهب را ترك می كرد نه تنها بزرگان زمانش و بزرگان مذاهب اربعه بلكه حتی درباره ابی بكر وعمر نیز آراء آنان را هم به دیوار میزد و می گفت پیامبر اسلام گفته است.

من در میان شما كتاب و سنت را بر جای می گذارم نه گفته صحابه و مذاهب اربعه را....

بفیه در ادامه مطلب


ادامه مطلب
[ دوشنبه 29 فروردین 1390 ] [ 06:32 بعد از ظهر ] [ سیدمحسن ]

بیانات ولی امر مسلمین جهان امام خامنه ای (مدظله العالی)در مورد تبلیغ

بنام اوکه پناه همه است ومهربان

درکلام عزیزش آمده:

الذین یبلغون رسالات الله ویخشون احدا الا الله وکفی بالله حسیبا (احزاب_39)

وما علینا الا البلاغ المبین (یسن_17)

اهمیت تبلیغ این است که بتوانیم پیام الهی را ابلاغ کنیم .در زمینه های معارف دینی -احکام دینی -اخلاق الهی

تبلیغ باید جریان ساز -گفتمان ساز باشد -تبلیغ باید فضا ایجادکند -گفتمان ایجاد کند .گفتمان یعنی یک مفهوم ویک معرفت همه گیر بشود .

این گفتمان سازی برای چیست ؟

برای این است که اندیشه ی دینی معرفت دینی در مخاطبان در مردم رشد پیدا کند آنگاه همراه بااحساس مسئولیت وتعهد می شود و عمل بوجود می آورد.

خلاصه : اگر بخواهیم در قالب یک جعمبندی کار کرد ها ونتایج تبلیغ را بصورت سر فصل ارائه دهیم به شرح ذیل است :

1-تبلیغ باید جریان ساز باشد.2-گفتمان ساز باشد .3-فضا ایجاد کند .4-فرهنگ صحیح ایجاد نماید. 5- معرفت صحیح ایجاد نماید.

6-تبلیغ باید بیدار باش بوجود آورد.       7- تبلیغ باید هشدار بدهد .

سایه اش بر سرمان مستدام دشمنانش خوار وذلیل انشاء الله
طبقه بندی: منابر مکتوب،
[ جمعه 19 فروردین 1390 ] [ 10:29 قبل از ظهر ] [ سیدمحسن ]

تحلیلی در خصوص ایجاد فرقه ها

بشر غربی عمری بی بند و باری را شعار خود قرار داد تا با دادن چنین آزادی های به آرامش برسد.

ولی امروزه به بحران عاطفی روبرو شده روز به روز روانشناسان غربی بدنبال پر كردن این خلع بزرگ هستند اضطرابها، نگرانی ها، كمبود عاطفه و محبت و خلاصه عدم آرامش روحی و فكری آنان را به چالش بزرگ كشانده است كه آمار خود كشی ها در غرب تائید این مدعی است.

جوان غربی امروزه جهت یافتن آرامش به هر كاری دست زده به مواد مخدر، قرص های روان گردان كه نتیجه آن این است كه چند دقیقه ای به خیال خود فكر و خیالی نمی كند و به آرامش رسیده اما اعتیاد از این مواد مخدر و عواقب وخیم آن باز آنان را در مشكلات و چالشهای بزرگتری انداخته است.

اما چند سالی است بشر غربی جهت پاسخ به بحران عاطفی روبه معنویت گرایی آورده و این ندا از شرق عالم بدنیای غرب رسیده است كه اسلام مدعی برطرف سازی نیازهای معنوی جهت رسیدن به آرامش حقیقی است بدون هیچ مشكلی و حتی روبروز انسان را به كمال و ترقی پرواز می دهد.

لذا آنان به طرف اسلام خصوصاً تشیع گرایش بسیار پیدا كرده اند دنیای غرب و در راس آنان یهود صهیونیست و آمریكایی استكبار جهت مقابله با این مقوله برخاستند، با مطالعات فراوان به این نتیجه رسیدند كه نمی توانند با معنویت گرایی مقابله كنند با جلسات و كنفرانسهای مختلف در غرب به این نتیجه رسیدند حال كه نمی شود مقابله كرد بایستی بگونه ای مدیریت كنیم بقول معروف حالا كه نمی شود جلوی موج را بگیریم باید موج سواری كنیم و به سمتی كه دلخواه خود است هدایت كنیم.

لذا با سه روش به مقابله با موج معنویت اسلام خواهی برخاستند.

1- تبلیغ مسیحیت، البته نه مسیحیت سنتی بلكه مسیحیت اصلاح شده یعنی پرتستال كه با اصول سكولاریزم هماهنگی دارد.

2- بوجود آوردن مكاتب معنوی جدید سازگار با افكار و اهداف خودشان.

با تحقیقات و جستجوی فراوان به دنبال معنویتی كه در شرق است و خواسته آنان را جواب گو باشد گشتند و به فرقه ای به نام بودا ( بودیسم) (درون گراء دینی ) تنها هدفش اینست كه انسان را به تمركز در درون خود تشویق می كند و به بیرون كاری ندارد خلاصه ( در درون مایه شرقی ولی قد و قیافه غربی ) لذا بر این مبنا شروع كردند به تكثیر فرقه ها و زدن غالبها.

در آمریكا در چهار سال پیش چهار هزار فرقه درست كردند.

3- سكولاریزه كردن اسلام

یعنی خالی كردن دین از بخش شریعت ، باید ها و نباید ها را برداشتن.

مقابله با حدیث حلال محمد (ص) حلال الی یوم القیامه و حرامه حرام الی یوم القیامه و خلاصه محدود كردن دین .

اولین روش:

نفوذ در جوانان بی مبالات و یا كم مبالات با روش تنظیر و تشبیه ( نظیر آوردن و تشبیه كردن ).

روش دوم: تلفیق

برخی از شیوه های خود را با شیوه های دینی در هم آمیختند تا افراد مذهبی حساس نشوند و به مقابله برنخیزند ( در غالب جلسات دعا، هیات و در آخر، برنامه های خود را وارد كردند مثل رقص سماء و امثاله)

روش سوم: تناسخ

با بیانهای مختلف قیامت و روز رستاخیز را نفی كردند .

روش چهارم: ایجاد سكون

یعنی دستور العملی برای چگونه زندگی كردن یا منعی برای هر گونه زندگی كردن وجود ندارد هر جوری كه دلت می خواهد زندگی كن آزاد باش فقط با شیوه های ما در خود فرو رفتن و به معنویت آسان رسیدن با روشهایی چون، ُیوگا، عُشو، سایه بابا، رام الله و ...

روش پنجم:

استفاده از قالبهای گوناگون مثل تئاتر، كتاب، داستان، رمان، كارتون.
طبقه بندی: پاسخ به شبهات،
[ دوشنبه 15 فروردین 1390 ] [ 06:09 بعد از ظهر ] [ سیدمحسن ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

تعداد کل صفحات : 4 :: 1 2 3 4

درباره سایت
آخرین مطالب
لیست آخرین مطالب
دانلود بهترین کتابهای موبایلی
نظر سنجی
به نظر شما کدام فرد پیروز انتخابات ریاست جمهوری 96 خواهد بوددانلود نرم افزار های کابردی
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
امکانات وب
جعبه حدیث

چت آنلاینجستجو
Google

در این وبلاگ
در كل اینترنت
قرآن آنلاین

http://zibasazweb.persiangig.com/9.9.JPG

كد موسیقی برای وبلاگ